Børns udvikling, læring og dannelse i skole og fritidsinstitution

afritidspædagogik

Kapitel 2

Om at understøtte børns udvikling, læring og dannelse i skole og fritidsinstitution, Daniela Cecchin

Indledning

Folkeskolereformen giver pædagoger udvidede muligheder for at deltage i undervisning og nye udfordringer i relation til en ændret struktur i fritidsinstitutioner. Kapitlet giver bud på hvordan pædagoger kan understøtte børns udvikling og læring i relation til såvel skolens undervisning som fritidspædagogikken inden for de nye rammer.

Med udgangspunkt i den pædagogiske kerneopgave i folkeskolen behandler artiklen centrale begreber og giver bud på pædagogiske aktiviteter i relation til børns læring og dannelsesprocesser. En særlig opmærksomhed rettes mod børns udvikling af personlige, sociale og kulturelle kapaciteter i et livsduelighedsperspektiv.

I forlængelse heraf beskrives væsentlige pædagogiske opgaver i skole og fritidsinstitutioner. Pædagogens væsentligste opgave identificeres som det at organisere sociale og kulturelle aktiviteter, hvor børn kan forbinde sig med hinanden og deltage i betydningsfulde fællesskaber på tværs af skole og fritid, på måder der fremmer deres personlige og faglige motivation, deres engagement i verden og evnen til deltagelse og samarbejde.

Kapitlets fokus er pædagogens særlige bidrag til tilrettelæggelsen af en udviklende, lærende og sammenhængende dag for skolebørnene, herunder indholdsmæssige og pædagogisk-didaktiske forbindelser mellem det personlige og det faglige, og mellem det individuelle og sociale.

Endelig giver kapitlet bud på relevante kompetencer i relation til at understøtte betydningsfulde læringsfællesskaber i barneperspektiv i skole og fritidsinstitution.

Mogens Sørensens antologi Skole- og fritidspædagogik.  Læs uddrag

Daniela Cecchin, marts 2015

Leg og skabende pædagogik

Alle ved umiddelbart, hvad legen er, og ordet bruges ganske uproblematisk i hverdagen. I faglige sammenhænge er det derimod vanskeligere at forstå børns leg i relation til pædagogik og didaktik. Forskellige legeopfattelser har direkte implikationer for, hvordan vi planlægger og organiserer den pæ- dagogiske praksis omkring legen. Det gælder generelt i arbejdet med læreplanstemaerne og specifikt i relation til særlige børnegrupper og behov. Legens væsentligste pædagogiske implikation ligger i dens skabende værdi og livspotentiale. Det er noget, som vi pædagogisk skal værne om for legens skyld, og som vi bør lade os inspirere af, for børns udvikling, læring og kreativitets skyld.

20131017-222448.jpg

Læs hele artikel Leg og skabende pædagogik
Daniela Cecchin, oktober 2013