Børns udvikling, læring og dannelse i skole og fritidsinstitution

afritidspædagogik

Kapitel 2

Om at understøtte børns udvikling, læring og dannelse i skole og fritidsinstitution, Daniela Cecchin

Indledning

Folkeskolereformen giver pædagoger udvidede muligheder for at deltage i undervisning og nye udfordringer i relation til en ændret struktur i fritidsinstitutioner. Kapitlet giver bud på hvordan pædagoger kan understøtte børns udvikling og læring i relation til såvel skolens undervisning som fritidspædagogikken inden for de nye rammer.

Med udgangspunkt i den pædagogiske kerneopgave i folkeskolen behandler artiklen centrale begreber og giver bud på pædagogiske aktiviteter i relation til børns læring og dannelsesprocesser. En særlig opmærksomhed rettes mod børns udvikling af personlige, sociale og kulturelle kapaciteter i et livsduelighedsperspektiv.

I forlængelse heraf beskrives væsentlige pædagogiske opgaver i skole og fritidsinstitutioner. Pædagogens væsentligste opgave identificeres som det at organisere sociale og kulturelle aktiviteter, hvor børn kan forbinde sig med hinanden og deltage i betydningsfulde fællesskaber på tværs af skole og fritid, på måder der fremmer deres personlige og faglige motivation, deres engagement i verden og evnen til deltagelse og samarbejde.

Kapitlets fokus er pædagogens særlige bidrag til tilrettelæggelsen af en udviklende, lærende og sammenhængende dag for skolebørnene, herunder indholdsmæssige og pædagogisk-didaktiske forbindelser mellem det personlige og det faglige, og mellem det individuelle og sociale.

Endelig giver kapitlet bud på relevante kompetencer i relation til at understøtte betydningsfulde læringsfællesskaber i barneperspektiv i skole og fritidsinstitution.

Mogens Sørensens antologi Skole- og fritidspædagogik.  Læs uddrag

Daniela Cecchin, marts 2015