Publikationer

BØGER

Barndomspædagogik i dagtilbud: Daniela Cecchin red. Akademisk Forlag, 2015

Forside.Barndoms.final

Du kan læse forordet som bladrebog og  pressebrevet fra Akademisk Forlag her.

Antologien er illustreret med billeder af Simon Cecchin Birk Photography 

 

Pædagogfaglig ledelse: Daniela Cecchin og  Mikael Wennerberg Johannes red. BUPL, 2008

 • Pædagogfaglig ledelse er et nyt begreb, der beskriver ledelse af pædagogiske institutioner i et professionsfagligt perspektiv. Pædagogfaglig ledelse sammentænker ledelsesteori med pædagogisk viden og erfaring i en pædagogfaglig optik.
 • En pædagogfaglig optik er den særlige tilgang, som pædagoger i kraft af deres pædagogiske viden og erfaringer anvender i arbejdet med en pædagogisk opgave. Når man sætter ledelse og pædagogik sammen er de fire ledelsesdiscipliner ikke længere neutrale størrelser, men farves af den pædagogfaglige optik og bliver til ledelse af:
 • dynamiske forandringsstrategier
 • pædagogisk arbejde
 • økonomiske og administrative forhold
 • pædagogiske arbejdsfællesskaber

Bidragydere:

 • Inge Schou Larsen
 • Daniela Cecchin
 • Mikael Wennerberg – Johansen
 • Ole Fogh- Kirkeby
 • Pernille Hviid
 • Klaus Majgaard
 • Karen Lisa Salamon
 • Peter Dahler Larsen
 • Cristian Lima
 • Lars Olsen

Bestil antologien

Pædagogisk set: Daniela Cecchin og Maja Røn Larsen. BUPL 2006

 • Billedbog som viser, beskriver og begrunder pædagogers arbejde med børn i daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Billederne er taget i forskellige situationer, hvor pædagogerne har givet input til de mange fortællinger.
 • Bogen udtrykker derfor mangfoldigheden i det pædagogiske arbejde med børn, men dokumenterer samtidig de fælles træk ved pædagogikken. Bogen viser vigtigheden af at anerkende institutionernes samfundsmæssige betydning og give pædagogerne de bedste muligheder for at leve op til deres opgave.

Se udvalgte sider fra bogen

Bestil bogen

Pædagogiske forbindelser. Kontinuitet mellem børnehave, skole og fritidsordning: Daniela Cecchin og Inge Schoug Larsen, BUPL 2002

 • Overgangen fra en institutionstype til en anden er en udviklingsmæssig udfordring for barnet og en metodemæssig udfordring for de professionelle voksne. Det handler om skabe mulighed for kontinuitet i barnets institutionsliv. Bogen handler om hvordan man tilrettelægger en sammenhængende, meningsfuld og tryg overgang for børnene.

Bestil bogen

Liv og læring – i pædagogiske kontekster Daniela Cecchin og Else Sander red. BUPL, 1999

 • Pædagoger deltager i og drager omsorg for børn og unges udvikling og læring. Udvikling har længe været et centralt begreb i det pædagogiske arbejde for børn og unge. Læring er først kommet på dagsorden i de senere år.Læring handler om at opnå viden og kunnen, holdninger og værdier og er grundlaget for børns livskompetencer.
 • Livskompetencer omfatter en en bred vifte af dagligdags erfaringer og viden i relation til at kunne fungere sammen med andre i et konkret, socialt og kulturelt rum. Det er kompetencer, som knytter sig til samvær, kommunikation, empati, nærhed, omsorg og leg.
 • Artiklerne i antologien, som er skrevet af danske og internationale forsker og eksperter, er kædet sammen af illustrationer fra et kunstprojekt om børns drømme på et fritidshjem i Allerød.

Bidragydere:

 • Kjeld Fredens
 • Henning Rye
 • Inger Bernth
 • Torben Hangaard Rasmussen
 • Roseanna Bourke
 • Anne Maj Nielsen
 • Ivy Schousboe
 • Malcolm Reed
 • Daniela Cecchin
 • Gampietro Lippi
 • Chris Christensen
 • Matti Bergström
 • Luna Panduro

Bestil bogen

Pædagogens kompetencer: Daniela Cecchin og Else Sander red. BUPL, 1996

Antologi om pædagogens forskellige kompetencer i relation til:

 • barndommen
 • modernitetens pædagogik
 • pædagogen i det hypermoderne samfund
 • daginstitutionerne i uddannelsessamfundet
 • børns identitetsdannelse
 • risikobørn med særlige behov
 • den nye faglighed og
 • den kompetence pædagog.

Bidragydere:

 • Sven E. Pedersen
 • Lilli Zeuner
 • Arne Mortensen
 • Steen Larsen
 • Grethe Kragh Müller
 • Anton Niemann
 • Laila Vang Andersen
 • Peter Ø. Andersen
 • Søs Bayer
 • Pernille Hviid
 • Dion Sommer
 • Daniela Cecchin

Den “Integrerende Baggrund” – Kompleksitet og integration i pædagogisk arbejde med børn: Daniela Cecchin, Forlaget Børn og Unge 1996

Den Integrerende Baggrund – Bogen er udsolgt fra forlaget

ARTIKLER

 1. Om at understøtte børns udvikling, læring og dannelse i skole og fritidsinstitution, Daniela Cecchin i Mogens Sørensens antologi: Skole- og fritidspædagogik. Akademisk Forlag, 2015
 2. En pædagogik i børnenes spor i Daniela Cecchin: Barndomspædagogik i dagtilbud, Akademisk Forlag, 2015. Læs uddrag
 3. Fordybelse i leg og kreativitet i 0-14,  nr. 5, Udviklingsforum 2014 Læs artiklen 
 4. Leg og skabende pædagogik: Daniela Cecchin, i: Børn, kunst og kultur i en hverdag der dur. Kulturstyrelsen, 2013 Læs artiklen på s. 5
 5. Rum til udvikling af livsduelighed, Daniela Cecchin: DCUM, 2013
 6. Med legen som inspiration. Fra børnenes spor til pædagogiske læreplaner, i: Grethe Kragh-Müller mf. Gode læringsmiljøer for børn. Hans Reitzels Forlag, 2010
 7. Pædagogfaglig ledelse. Hvordan man skal lede pædagogiske institutioner: Daniela Cecchin, i Tidsskriftet Vera, nr. 1., 2010
 8. Pædagogfaglig ledelse. Om ledelse af pædagogiske institutioner: Daniela Cecchin og  Wennerberg J.M. BUPL 2008, Læs artiklen
 9. Om udvikling og screening af børns sprog. I tidsskriftet Logos, FUA: Daniela Cecchin, 2008. Læs artiklen
 10. Den medskabende fortælling: Daniela Cecchin i: Slip fortællingen løs. Kunst og kulturformidling til de 3-6 årige. Børnekulturens Netværk, Kulturministeriet, 2006. Læs artiklen
 11. Pædagogisk kontinuitet mellem børnehave, skole og fritidsinstitution: Daniela Cecchin i: Tosprogede børns overgang fra dagtilbud til skole.  UVM 2006. Læs artiklen
 12. Fra leg til pædagogiske læreplaner: Daniela Cecchin, i tidsskriftet Psykologisk set, Dansk Psykologisk Forlag, 2005
 13. Fra spor til sprog og udtryk: Daniela Cecchin. I tidsskriftet Skolestart nr. 7 Sprog og udtryksformer, 2004.
 14. Min vej til skolen: Daniela Cecchin, i tidsskriftet Nul til Fjorten. nr. 2 Dansk Pædagogisk Forum, 2003
 15. En “legende” fritidspædagogik i barne- og voksenperspektiv: Daniela Cecchin- i Børn kompetenceudvikling i SFO og fritidshjem. BUPL 2001
 16. Pædagogisk dokumentation i daginstitutioner. Om at kunne følge og efterlade spor: Daniela Cecchin- i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 4. 2000. Læs artiklen
 17. Leg i barne- og voksenperspektiv: Daniela Cecchin – i I nærhed red. L. Reimer. I. Schousboe og P. Thorborg. Hans Reitzels Forlag 2000.
 18. Gensidig læring i pædagogisk dokumentation: Daniela Cecchin – i Liv og læring i pædagogiske kontekster, red D. Cecchin, BUPL, 1999
 19. Når pædagogik sætter sig spor og vandrer over landegrænserne: Daniela Cecchin – i tidsskriftet: Vera nr. 9, København 1999. Læs artiklen
 20. Om legens væsen og legens betydning: Daniela Cecchin, BUPL. 1999. Læs artiklen
 21. Den kompetente pædagog: Daniela Cecchin – i Pædagogens kompetencer, red.  D. Cecchin og Else Sander BUPL, 1996
 22. Fra tilfælde til begivenhed: Daniela Cecchin, i tidsskriftet Psykologisk set, D.P.F., 1995
 23. Integration som pædagogisk praksis: Daniela Cecchin – i tidsskriftet Nul til Fjorten. Dansk Pædagogisk Forum, 1995
 24. Forudsætningerne for undervisningsdifferentiering grundlægges i børnehaven: Daniela Cecchin – i tidsskriftet Skolestart nr. 6, 1996
 25. Den “Integrerende Baggrund”. Et interventionsteoretisk forslag: Daniela Cecchin – Udkast nr. 1, Dansk Psykologisk Forlag 1993
 26. Det legende barn – Om legens væsen og dens betydning for barnet. Daniela Cecchin. Speciale. KUA, 1992

In english

Children's play and development

 • Professional Pedagogical Leadership: Daniela Cecchin og Mikael Wennerberg Johannes, BUPL 2009. Presented at the EECERA Conference, Strasbourg, august  BUPL 2009
 • The new approach, called Professional Pedagogical Leadership, is     characterized by connecting pedagogical developmental theory and leadership experience with classic leadership theory in one model.
 • Professional Pedagogical Leadership takes into consideration that pedagogical institutions are complex social developmental institutions with the socio-political objective to take care of children’s socialization and education. Pedagogical institutions constitute at the same time working places for pedagogues cooperating in a professional pedagogical environment.
 • These and other aspects describe the complexity characterizing pedagogical institutions. How must approaches to leadership of pedagogical institutions account of this substantial pedagogical core?
 • The contemporary political philosophy on how to lead and manage modern  public institutions rests on the assumption, that leadership is a profession in itself thatcan be performed adequately regarding the professional context. From empirical studies BUPL knows, that pedagogical educated leaders combine their pedagogical knowledge with their managing competences when performing leadership.
 • Thereby the four classic aspects of management (economy and administration, strategy, profession and personnel) are transformed into a pertinent approach incorporating pedagogical elements suitable for pedagogical institutions.
 • Professional pedagogical leadership seriously challenges the fact that any leader with  unquestionable managerial skills and abilities are able to lead a pedagogical institution.

Down load the articles

 • From a pedagogical point of view. Poster presentation at the EECERA Conference in Rekjavik, Islang 2008

 • Children and pedagogues in cooperative interaction: Daniela Cecchin – Paper presented at the EECERA (European Early Child Education Research Association) conference in Prague, September 2007
 • From Children’s Significant “traces” to the National Pedagogical Aims. Suggesting a way to improve adult awareness of children’s perspectives in Early Childhood Institutions. A methodological approach: Daniela Cecchin – Paper presented at the EECERA (European Early Child Education Research Association) conference in Malta, September 2004

In italiano

 • Sull’essenza e il significato del gioco: Daniela Cecchin. Il Ponte. Istituto Italiano di Cultura. Copenaghen, 2003

Scarica l’articolo

 • Come i sassolini di Pollicino: Paola Amadori, Patrizia Leonardi, Milena Motta e Rita Rossi.  Comune di Cesena. Introduzione: Daniela Cecchin

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: