Leg, læring, kreativitet og fremtidens barndomspædagogik

I Hjørring Kommunen har pædagoger fået en ny Strategi for pædagogisk praksis hvor leg, kreativitet og innovation er centrale dimensioner. Strategien sætter fokus på det væsentlige i den pædagogiske kerneopgave i relation til at drage omsorg for børns udvikling, læring og dannelse i sociale fællesskaber. Det var en fornøjelse at holde foredrag på Pædagogisk dag og bidrage med et bud på fremtidens barndomspædagogik.

Hjørring kommunehjørrings pædagoger

Leg og skabende pædagogik

Alle ved umiddelbart, hvad legen er, og ordet bruges ganske uproblematisk i hverdagen. I faglige sammenhænge er det derimod vanskeligere at forstå børns leg i relation til pædagogik og didaktik. Forskellige legeopfattelser har direkte implikationer for, hvordan vi planlægger og organiserer den pæ- dagogiske praksis omkring legen. Det gælder generelt i arbejdet med læreplanstemaerne og specifikt i relation til særlige børnegrupper og behov. Legens væsentligste pædagogiske implikation ligger i dens skabende værdi og livspotentiale. Det er noget, som vi pædagogisk skal værne om for legens skyld, og som vi bør lade os inspirere af, for børns udvikling, læring og kreativitets skyld.

20131017-222448.jpg

Læs hele artikel Leg og skabende pædagogik
Daniela Cecchin, oktober 2013

Pedagogical Perspectives on Play

Children's play and developmentChildren's play and developmentChildren's play and developmentChildren's play and development

The concept of play in Western society has become more and more in focus as a significant and effective medium for learning in day care and school institutions. The debate concerning the importance of play takes place on several levels, in different areas ranging from the political educational area, through the theoretical psychological–pedagogical area, to the area of everyday pedagogical praxis with children. In relation to this debate, the risk of losing the core meaning of play and reducing it to a learning instrument is a possibility and worth consideration.

There is a general tendency to emphasize the importance of play activity, not in itself, but in relation to learning, and consequently there is a risk of reductionism in the intent to make play a kind of “propeller” for more effective learning (Schousboe, Integrationsformer. In Udkast nr. 1., Copenhagen, 1989), reducing play substantially and essentially.

In this connection, it may thus be refreshing to focus on what adults can learn from children, that is, their thinking and self-organized play activities, in order to construct more children-oriented pedagogical frameworks and contexts. From a professional perspective, adults have the possibility and, according to children’s rights, the responsibility to take account of children’s perspectives including their points of view and concrete proposals in pedagogical praxis.

This article aims to look at play as a source of pedagogical inspiration with respect to play in itself, recognising its own essential characteristics. A methodological instrument in a cooperative perspective is presented as an example of pedagogical praxis inspired by the logic of social fantasy play.

Pedagogical Perspectives on Play, in: Children’s Play and Development, Springer ed.

Daniela Cecchin, juni, 2013

At udvikle livsduelighed

Fokus på fremtidens velfærdsudfordringer og samfundsmæssige innovation har skærpet opmærksomheden på børns læring og kompetenceudvikling. Ikke kun i relation til undervisningen men også i pædagogiske daginstitutioner.

Det er ikke kun faglige kompetencer, der efterspørges, men også viden og færdigheder inden for et bredere spektrum af kompetencer, der er med til at opbygge børns duelighed inden for livets mangfoldige virkeområder.

Faglige kundskaber som fx de aktuelt højt prioriterede sproglige kompetencer er nødvendige, men ikke tilstrækkelige, hvis børn skal kunne udvikle sig til personlige stærke og handledygtige medborgere.

At kunne læse er selv sagt en basal forudsætning for at kunne tilegne sig kundskaber indenfor stort set alle fagområder. Men for at kunne klare livet er det lige så vigtigt, at børn udvikler evner, der bredt set favner hverdagslivets kompleksitet, personligt, socialt og kulturelt set. Det er det, der i Ny Nordisk Skole kaldes livsduelighed

Læs artiklen Rum til udvikling af livsduelighed på DCUMs hjemmeside

© Daniela Cecchin, maj 2013

Il sistema educativo danese

Il sistema educativo danese.

Intervista a Daniela Cecchin.

Addentrarsi in un altro sistema educativo richiede rispetto e sensibilità: proveremo a farlo con molta cautela consapevoli del fatto che le normali differenze tra una situazione e un’altra si moltiplicano quando non si condividono la stessa area geografica e la medesima tradizione sociale e culturale.

Nel nostro percorso ci sarà d’aiuto una guida d’eccezione, Daniela Cecchin, psicologa di origini italiane che da anni vive a Copenaghen. Daniela non solo ci ha accompagnato nella visita ai servizi in Danimarca, ma ha acconsentito ad aiutarci anche a risistemare le idee attraverso un’intervista a distanza nella quale abbiamo cercato di portare a sistema gran parte dell’interessantissima, ma davvero ingente mole d’informazioni, pareri e dati che ci sono stati forniti.

I servizi per l’infanzia sono parte integrante e autonoma della società del welfare danese che non devono essere confusi con il sistema scolastico e d’insegnamento formale.

Leggi il report di Maria Cristina Stradi (red.)
http://www.provincia.rimini.it/progetti/istruzione/mn_coord/copenaghen_27_10_2010/report.pdf

20130306-132908.jpg