Min personfaglige blog til eksamen

Tværmedial pædagogisk kommunikation

Nu er master uddannelsen om tværmedial kommunikation afsluttet. Tilbage er spørgsmålet om hvad man som psykolog ansat i en pædagogisk fagforening kan få ud af at at læse Cross Media Communication på Københavns Universitet?

  • Man får indsigt i mediesystemverdenen og om hvordan man aktivt kan tage del i samfundets kommunikation på tværs af systemer, fagligheder og medier. Når udviklingspsykologisk teori og pædagogik møder medie – og kommunikationsteori opstår der noget fælles tredje. Medier er ikke længere tomme kanaler til formidling af ydre budskaber, men forbinder sig med indholdet og bliver til substansfyldte former for professionsfaglig kommunikation.
  • Kommunikation i relation til det pædagogiske fagområde er mere og andet end kommunikation om det pædagogiske, det er pædagogfaglig kommunikation, dvs. en kommunikation, der sammentænker generelle kommunikationsteoretiske principper med specifikke pædagogfaglige principper. Denne blog er tænkt og udviklet i forsøg på at skabe en form for symbiotisk forbundethed mellem tværmedial kommunikation og pædagogisk teori og praksis.

Resultatet af uddannelsen er denne blog og dens teoretiske begrundelse: Integration, leg og ledelse

Min personfaglig blog

En videnblog om integrationspædagogik, leg og ledelse i pædagogiske institutioner

Bloggens målgruppe er primært pædagoger og  ledere og derudover studerende, undervisere, konsulenter og andre interesserede inden for det pædagogiske, udviklingspsykologiske område.

Integration, leg og ledelse er forbundne temaer i udvikling af en kvalificeret pædagogisk praksis i pædagogiske institutioner, både i barneperspektiv og i professionspædagogisk perspektiv.

Bloggens indhold er  pædagogisk teori og praksis med inspiration fra italiensk integrationspædagogik og dansk legeteori, og ledelse i et pædagogfaglig perspektiv.