Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner

Overordnet set kan man skelne mellem to typer dokumentation i daginstitutioner: en administrativ og en pædagogisk dokumentation.

Administrativ  dokumentation omhandler de driftsmæssige forhold og rammer for det pædagogiske arbejde og har som målgrupper primært den kommunale forvaltning, ledelsen og bestyrelsen i institutionen. 

10

 Foto: Simon Cecchin Birk

Pædagogisk dokumentation handler derimod om selve indholdet i det pædagogiske arbejde med fokus på erindring, kommunikation, refleksion og evaluering.  Målgrupperne for denne type er primært børn, pædagoger og forældre. Læs opslaget i: Leksikon for det 21. århundrede

Børnenes spor og kreativitet

Børnenes spor og kreativitet gennemstrømmer pædagogikken i Børnehuset Falkonergården på Frederiksberg.

I Falkonergården er pædagogerne inspireret af den ‘Den Integrerende Baggrund’ og arbejder med udgangspunkt i børnenes spor og betydninger. De undersøger derfor, hvad børnene er interesserede i og optaget af og arbejder med det, børnene finder vigtigt og betydningsfuldt.

Kreativitet er en meget stærk værdi i Falkonergårdens pædagogik. Men for pædagogerne handler det ikke kun om de visuelle udtryk. Det handler også om, at børn får ny viden, de kan omsætte i leg og aktiviteter. Det indebærer, at pædagogerne ikke kun præsenterer børn for så mange forskellige materialer og udtryksformer som muligt. Sammen med børnene leder de efter viden om det, børnene er optaget af.

Læs hele artiklen Børn skal have mange udtryk i Børn&Unges tema om Kreativitet

© Daniela Cecchin, august 2011

Den “Integrerende Baggrund” på Færørene

Fra Norditaliens varme frodighed til Færøernes storslåede nøgenhed og skønhed synes afstanden at være uoverkommelig. Men der er noget der trodser afstandene og forskellene i natur og kultur og som skaber en forbindelse mellem en lille by ved Adriaterhavet til en bygt i Atlanterhavet. Det er pædagogikken om børnenes spor.

Den “Integrerende Baggrund” er fra Villamarinas børnehave i Cesenatico båret gennem Danmark videre til Færøerne af pædagog og institutionsleder Hanna Thøgersen. Først til Mylnúhusid  i Klaksvik og nu til den integreret institution ved Krair i Sunde kommune.

Da jeg for første gang, for mange år siden trådte ind i børnehaven Villamarina, var det lige som at træde ind i en åben, levende fortællebog, hvor børn og pædagoger var hovedpersoner og historieskabere.

Sidste torsdag da jeg kom til Krair oplevede jeg den samme stemningen  som i Villamarinas børnehave.  Omgivelserne var meget anderledes, sproget et helt andet men børnene og de voksne udviste den samme forbundethed og det samme engagement i at være optaget af noget fælles betydningsfuldt.

Pædagogiske læreplaner er i Krair  en integreret del af de historier som bliver til i et samarbejde mellem børn og voksne. De pædagogiske processer er synligt beskrevet på store farvede plancher på væggen, som fælles redskab til planlægning, dialog og evaluering.

Pædagogisk dokumentation i Krair

Fra børnenes spor og betydninger arbejder pædagogerne sig frem med rettethed  mod de overordnede temaer i de pædagogiske læreplaner og opbygger konkrete fortællinger sammen med børnene. Undervejs stopper pædagogerne op og reflekterer over hvad børn har udviklet og lært i de aktiviteter og projekter, der er i gang i relation til læreplanstemaerne.

Planlægningsplanche

Den pædagogiske dokumentation af aktiviteter og projekter fungerer som inspiration for børn og som anledning til løbende dialog med forældre, som kan fortsætte  dialogen og historien videre med børnene hjemme.

Den 23 september 2010 har den færøske  radio Kringvarp Føroya i udsendelsen  Góðan morgun Føroyar bragt Gunnar Nolsøes interview om den “Integrerende Baggrund” på Færøerne.

Hør interviewet med Daniela Cecchin og Hanna Thøgersen

Gunnar Nolsøe og radioen hedder Kringvarp Føroya, udsendelsen hedder Góðan morgun Føroyar (god morgen Færøerne)

Pædagogisk dokumentation i daginstitutioner – om at kunne følge og efterlade spor (2000)

Artiklen handler om dokumentation i pædagogiske sammenhænge. De etiske og pædagogiske problemstillinger, der knytter sig til en opfattelse af dokumentation som ydre krav om eksponering med henblik på pædagogisk profilering.
Og de perspektiver og muligheder, der ligger i dokumentation som pædagogisk redskab, samt dens betydning for børn, pædagoger og forældre.
Læs artiklen bragt i Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 4, 2000

Evalueringsguide (2007)

Evaluering kan være et stærkt redskab til at skabe udvikling, fornyelse og inspiration, men det forudsætter at man gør det til sit eget – griber det – bøjer det og former det, så det passer til egen institution, de børn og voksne den rummer, og det man gerne vil opnå med det pædagogiske arbejde.
Denne evalueringsguide er resultatet af et fælles samarbejdsprojekt mellem Søllerød Kommune (nu Rudersdal Kommune) og BUPL afd. 1 (nu BUPL Nordsjælland) Daniela Cecchin har været udviklingskonsulent i projektet.
Læs mere og download evalueringsguiden