Overgangen fra børnehave til skole (2005)

En pjece om samarbejdet mellem børnehave og skole samt lærere og pædagoger i forbindelse med børns skolestart. Om de opgaver som ligger hos staten, kommunen, familien, daginstitutionen, skolen samt om pædagogikken. Pjecen giver et indblik i, hvilke forudsætninger man bør forholde sig til i daginstitutioner og skoler, når man skal samarbejde om børns skolestart. Hvert emne er beskrevet på fem niveauer: Børnehaven, kommunen, familien, daginstitutionen og pædagogikken.
Læs mere  bestil eller download pjecen

Pædagogisk kontinuitet mellem børnehave, skole og fritidsinstitution (2006)

Artikel der handler om overgangen fra børnehave til skole og fritidsinstitution i et teoretisk pædagogisk og udviklingsmæssigt perspektiv. Fra Undervisningsministeriet serie om ‘Tosprogedes overgang fra dagtilbud til skole – fokus på den sproglige udvikling’

Læs artiklen på Undervisningsministeriets hjemmeside
Undervisningsministeriet: Tosprogedes overgang fra dagtilbud til skole – fokus på den sproglige udvikling

Pædagogisk kontinuitet

Hvad er pædagogisk kontinuitet?

Pædagogisk kontinuitet er et begreb som er udviklet i Norditalien af forskere fra Bolognas Universitet i samarbejde med pædagoger og lærere i Cesenatico, med det formål at skabe pædagogisk sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole.Tidligere skoleleder Gianpietro Lippi sammenligner børns institutionsliv med en rejse, et forløb med flere skift og overgange.

Skift og overgange er hverken gode eller dårlige “i sig selv”, men afhænger i høj grad af hvordan man håndterer dem pædagogisk i dialog med børnene, de professionelle og forældrene. I Danmark er overgangen fra børnehave til skole og mellem skole og SFO stadig den der rummer de største faglige udfordringer, idet den forudsætter dialog på tværs af to forskellige professioner og kulturer.

Pædagogisk kontinuitet mellem børnehave, skole og fritidsinstitution (2006)

Artikel der handler om overgangen fra børnehave til skole og fritidsinstitution i et teoretisk pædagogisk og udviklingsmæssigt perspektiv. Fra Undervisningsministeriet serie om ‘Tosprogedes overgang fra dagtilbud til skole – fokus på den sproglige udvikling’

Læs artiklen på Undervisningsministeriets hjemmeside
Undervisningsministeriet: Tosprogedes overgang fra dagtilbud til skole – fokus på den sproglige udvikling

Overgangen fra børnehave til skole (2005)

Om samarbejdet mellem børnehave og skole samt lærere og pædagoger i forbindelse med børns skolestart. Om de opgaver som ligger hos staten, kommunen, familien, daginstitutionen, skolen samt om pædagogikken.
Pjecen giver et indblik i, hvilke forudsætninger man bør forholde sig til i daginstitutioner og skoler, når man skal samarbejde om børns skolestart. Hvert emne er beskrevet på fem niveauer: Børnehaven, kommunen, familien, daginstitutionen og pædagogikken.
Læs mere  bestil eller download pjecen

Rejsen til skolen (2001)

Italienske børns eget perspektiv og egen historie integreres i en målrettet og fleksibel pædagogisk planlægning
Da alle de femårige børn fra Villamarina børnehave skulle starte i 1. klasse, havde de hver især pakket deres kufferter med ting fra deres børnehavetid, som havde haft afgørende betydning for dem, og som kunne fortælle deres kommende lærere, hvem de var, hvad de havde været optagede af, hvad der interesserede dem, og hvor de stod i deres udvikling. Læreren, som de kendte fra fælles projekter med skolen, kom og hentede dem i børnehaven, så de sammen kunne foretage ‘rejsen’ til skolen. ‘Velkommen omrejsende venner’ forkyndte et farvestrålende banner oppe i klasseværelset, hvor børnene fra 5. klasse stod parat for at hjælpe dem til rette i deres nye tilværelse som skolebørn

Læs Annette Wiborgs artikel

Et klasserum er livet selv (1998)

Samarbejdet mellem børnehave og skole, mellem pædagoger og lærere, er en nødvendighed for børn. Ivirkeligheden handler det ikke så meget om lærerne og pædagogerne. Men nok så meget om deres møde omkring barnet.

Læs Annette Wiborgs artikel