Ledelse af pædagogiske “virksomheder”

Ny artikel: Pædagogfaglig ledelse. Hvordan man skal lede pædagogiske institutioner

At lede en vuggestue, en børnehave eller en fritidsinstitution er noget ganske  andet end at lede en produktionsvirksomhed. Daginstitutioners “produktion” handler om menneskelige kulturelle værdier og betydninger, om motivation, engagement til udvikling, læring og dannelse.

   At producere omsorgsfulde betingelser for børns udvikling og lærings kan ikke forstås,  beskrives eller styres ud fra en input-output logik. Denne grundlæggende forskel får betydning for ledelse af en pædagogisk “virksomhed”. Men hvad er det særlige, der kendetegner pædagogiske institutioner, som organisatoriske enheder, der skal ledes? Og hvad er relevant ledelse af pædagogiske institutioner?

   Tidsskriftet Vera, nr. 1, 2010

   Pædagogfaliglig ledelse skaber rum for børns livskompetencer

   Pædagogfaglig ledelse skal give børnene livskompetencer

   Interview af Lisbet Bloch-Sørensen

   “Den pædagogfaglige leder skal ikke blot kunne de traditionelle ledelsesdiscipliner. Lederen skal kunne håndtere almindelige ledelsesdiscipliner som personaleledelse, økonomi og administration, faglig ledelse og strategisk ledelse men i et særligt pædagogfagligt perspektiv. Og hvad betyder så det?

   Ifølge Daniela Cecchin, der er pædagogisk udviklingskonsulent i BUPL, skal lederen via sin pædagogiske uddannelsesbaggrund, erfaring og viden have et særligt blik for hele institutionens arbejdsområde. Et blik, der er kendetegnet ved en særlig omsorgsdimension. Fra større strategier til små, konkrete daglige handlinger gælder det, at det er en pædagogfaglig omsorgsoptik, som ligger til grund for indsatsen. Men der er ikke bare tale om umiddelbar omsorg som mål i sig selv, ligesom den omsorg, der udspringer af forældrenes kærlighed, understreger hun.

   Det særlige ved den pædagogiske omsorg er, at den er rettet mod noget, og er omsorg for noget. Pædagogisk arbejder handler om at skabe rum til og drage omsorg for barnets udvikling, læring og socialisering. Det gælder både her-og-nu og i relation til barnets videre rejse og færden i verden. Sagt med store ord så er den pædagogfaglige omsorgsoptik rettet mod et socialt og samfundsmæssigt dannelsesperspektiv, siger Daniela Cecchin.

   Det er nemlig i pædagogiske institutioner, at børn i vores samfund, i tilpassede former og i børnehøjde, stifter bekendtskab med samfundets liv og kultur, forklarer hun….”

   Læs hele interviewet

   Professional Pedagogical Leadership

   A new approach

   The new approach, called Professional Pedagogical Leadership, is characterized by connecting pedagogical developmental theory and leadership experience with classic leadership theory in one model. Professional Pedagogical Leadership takes into consideration that pedagogical institutions are complex social developmental institutions with the socio-political objective to take care of children’s socialization and education. Pedagogical institutions constitute at the same time working places for pedagogues cooperating in a professional pedagogical environment.
   These and other aspects describe the complexity characterizing pedagogical institutions. How must approaches to leadership of pedagogical institutions account of this substantial pedagogical core?
   The contemporary political philosophy on how to lead and manage modern  public institutions rests on the assumption, that leadership is a profession in itself thatcan be performed adequately regarding the professional context.

   From empirical studies BUPL knows, that pedagogical educated leaders combine their pedagogical knowledge with their managing competences when performing leadership.
   Thereby the four classic aspects of management (economy and administration, strategy, profession and personnel) are transformed into a pertinent approach incorporating pedagogical elements suitable for pedagogical institutions.
   Professional pedagogical leadership seriously challenges the fact that any leader with  unquestionable managerial skills and abilities are able to lead a pedagogical institution.

   Pedagogical institutions as objects for leadership: Daniela Cecchin, BUPL 2009.

   Professional pedagogical leadership: Daniela Cecchin og Mikael Wennerberg Johannes, BUPL 2009.

   Down load the articles

   Pædagogfaglig ledelse

   Et nyt begreb, der beskriver ledelse af pædagogiske institutioner i et professionsfagligt perspektiv. Pædagogfaglig ledelse sammentænker ledelsesteori med pædagogisk viden og erfaring i form af en pædagogfaglig optik. Optikken farver ledelsen på alle niveauer i forskellige grader fra institution til forvaltning, mest på institutionsledelsesniveau.

   En pædagogfaglig optik er den særlige tilgang, som pædagoger i kraft af deres pædagogiske viden og erfaringer anvender i arbejdet med en pædagogisk opgave. Når man sætter ledelse og pædagogik sammen er de fire generelle ledelsesdiscipliner: strategisk ledelse, faglig ledelse, administrativ ledelse og personale ledelse ikke længere neutrale størrelser, men farves af den pædagogfaglige optik og bliver til:

   • Ledelse af dynamiske forandringsstrategier
   • Ledelse af pædagogisk arbejde
   • Ledelse af økonomiske og administrative forhold
   • Ledelse af pædagogiske arbejdsfællesskaber.

   Læs kapitlet “Pædagogfaglig ledelse af pædagogiske institutioner”
   Bestil antologien fra BUPL

   Styring

   Hvad er styring?

   Styring er de foranstaltninger, som ledelse sætter i værk for at opfylde organisationens mål ud fra de givne omverdensbetingelser og går ud på
   at organisere, koordinere, søge viden, sætte mål og realisere handlinger.
   Styring gennem lederskab handler om at gå fra evidensbaserede styring
   til opsøgende menneskeorienteret lederskab.
   (Jvf. Preben Melander, Økonomistyring & Informatik, CBS – CVL 2009)