Frihed og struktur – hvordan hænger det sammen pædagogisk?

En central problemstilling i daginstitutionspædagogikken handler om forholdet mellem børns ”fri” leg og voksenplanlagte aktiviteter og om hvorvidt børn har brug for “fri” leg eller  voksentilrettelagste aktiviteter.

Det tilbagevendende spørgsmål er ofte formuleret i polariseret form, hvor frihed og leg på den ene side, og struktur og planlagte aktiviteter på den anden side, fremstår som modstillede størrelser i hver sin ende af det pædagogiske spektrum af daginstitutionspraksis. Det ene par som udtryk for en barnecentreret pædagogisk tilgang, det andet som udtryk for en begrænsende og voksencentreret tilgang.

barneperspektiv -simon

Men struktur er i moderne udviklingsteori et grundvilkår og en nødvendighed for såvel barnet som omverdenen. Og for hvordan barnet og omverden er gensidigt forbundne og afhængige.

Struktur er det, der får den pædagogiske praksis til at hænge sammen og fungere som meningsfuld helhed.

Spørgsmålet er derfor ikke om der skal være struktur i daginstitutioner, men hvilken form for struktur.

I den strukturerede pædagogik fra 80’erne var struktur en fast og forudbestemt ramme, der styrede tid og rum, med altovervejende voksendefineret indhold. Til forskel herfra skal strukturen i en moderne pædagogik i barneperspektiv give mulighed for både leg og pædagogik, og skabe forbindelser mellem børns betydninger, interesser og legeaktiviteter, og de voksnes pædagogiske målsætninger og tilrettelagte aktiviteter.

Læs mere i kapitlet: En pædagogik i børnenes spor, Barndomspædagogik i dagtilbud, Akademisk forlag, 2015