Leg, læring, kreativitet og fremtidens barndomspædagogik

I Hjørring Kommunen har pædagoger fået en ny Strategi for pædagogisk praksis hvor leg, kreativitet og innovation er centrale dimensioner. Strategien sætter fokus på det væsentlige i den pædagogiske kerneopgave i relation til at drage omsorg for børns udvikling, læring og dannelse i sociale fællesskaber. Det var en fornøjelse at holde foredrag på Pædagogisk dag og bidrage med et bud på fremtidens barndomspædagogik.

Hjørring kommunehjørrings pædagoger