At udvikle livsduelighed

Fokus på fremtidens velfærdsudfordringer og samfundsmæssige innovation har skærpet opmærksomheden på børns læring og kompetenceudvikling. Ikke kun i relation til undervisningen men også i pædagogiske daginstitutioner.

Det er ikke kun faglige kompetencer, der efterspørges, men også viden og færdigheder inden for et bredere spektrum af kompetencer, der er med til at opbygge børns duelighed inden for livets mangfoldige virkeområder.

Faglige kundskaber som fx de aktuelt højt prioriterede sproglige kompetencer er nødvendige, men ikke tilstrækkelige, hvis børn skal kunne udvikle sig til personlige stærke og handledygtige medborgere.

At kunne læse er selv sagt en basal forudsætning for at kunne tilegne sig kundskaber indenfor stort set alle fagområder. Men for at kunne klare livet er det lige så vigtigt, at børn udvikler evner, der bredt set favner hverdagslivets kompleksitet, personligt, socialt og kulturelt set. Det er det, der i Ny Nordisk Skole kaldes livsduelighed

Læs artiklen Rum til udvikling af livsduelighed på DCUMs hjemmeside

© Daniela Cecchin, maj 2013