Med leken som inspiration

I dagens förskolor är lärande och lek väl sammankopplade och av stor betydelse för barns utveckling i både förskola och skola. I Goda lärmiljöer för barn betonar Daniela Cecchin i kapitel 4 sambandet mellan lek, lärande och utveckling i barnaperspektiv.

Med leken som inspiration. Från barnens spår till läroplansmål

Lek eller lärende?

Fokus på lärende

Lekens sidovinster

Barn lekförmåga

Lekens paradoxer

Instrumentalisering av leken

Fantasilekens logik

Att lära av leken

Den Integrerande Bakgrunden

En gemensam kontext av betydelser

Häxan och rymdskeppet

På jakt efter barnets spår

Spår innehöller viktig information

Från barnens spår till läroplansmål

Lärende gemensskab

Goda lärmiljöer för barn

© Daniela Cecchin, april 2012