Kreativitetens kombinatorik – Combinatoria della creativita’

Umberto Eco giver i Combinatoria della creativita’ et væsentligt bidrag til en definition af kreativitet som et grundlæggende potentiale i natur, kunst og videnskab. Det er forestillingen om kreativitet som kombinatorik.

At tænke kreativitet som rent kombinatorik, fører i følge Eco til  et uendeligt stort reservoir af kombinationsmuligheder. En kombinatorisk opfattelse af kreativitet begrænser derved  ikke kreativitetens rækkevidde eller reducerer dens værdi.

Umberto Eco giver et bud på en definition, der sidestiller den videnskabelige og kunstneriske kreativitet. 

Biografi forfatterne skriver at  Michelangelo “sendte sin hjælper ud for at søge efter statuer blandt marmorblokke”, det vil sige at han mente, at kunstneren var den, der skimmede og bragte en form frem i lyset, eller i det mindste et princip om formbarhed, der allerede var iboende i marmorblokken, som for ham var fuld af muligheder.

Kunstneren kreer med udgangspunkt i noget, som han finder eller afdækker, der i forvejen eksisterer, enten reelt eller som iboende mulighed i naturen. Denne simple observation bruger Umberto Eco til at behandle spørgsmålet, om begrebet kreativitet også kan udvides til at gælde for områder som videnskab og teknologi.

Inden for videnskaben  frembringer man i følge Eco ikke noget, der ikke var der før, men man opdager muligheder, som allerede  eksisterer og forekommer i naturen, men som måske ikke har været synlige og tilgængelige. Alle kommende videnskabelige opdagelser er altså på en eller anden måde allerede indeholdt i de algoritmer, der styrer naturbegivenheder.

På samme måde kan man sige, at fremtidige kunstneriske værker allerede er potentielt til stede i eksisterende grundelementer såsom, lyde, tegn, pauser, farver, linjer og geometriske figurer m.v., som mennesker råder over i dag.

I følge Roger von Oech indebærer kreativ tænkning en evne til at forestille sig og se velkendte ting i et nyt lys. Ved at “grave” under overfladen, kan man finde uopdagede elementer og mulige forbindelser blandt uafhængige fænomener.

Den eneste sande vej til opdagelsen består ikke i at søge nye landskaber, men i at have nye øjne“, som Proust skrev.

Kreativitet er i følge Eco ikke at frembringe noget nyt ud af ingenting. Kreativitet er evnen til, ved intuition, prøven sig frem,  ved en tilfældighed eller gennem stor tålmodighed at være i stand til  at identificere nye mønstre i det eksisterende, og ved at danne nye forbindelser mellem adskilte elementer i omgivelserne.

Det samme gør børn når de opbygger et fortællingsforløb i den sociale fantasileg. Ligheden mellem kreativitet som kombinatorik og legens logik er slående og lægger op til en videreudvikling af kreativitet som kombinatorisk kompetence inden for det pædagogiske.

© Daniela Cecchin, 2011

Umberto Eco:  Combinatoria della creativita´. Conferenza tenuta a Firenze per la Nobel Fondation, il 15  September 2004

Umberto Eco: Kreativitetens kombinatorik. Oplæg på konferencen for Nobel Fondation, Firenze d. 15.  september 2004 – Oversættelse fra italiensk af Daniela Cecchin