Laboratorier for pædagogisk udvikling og styring

Udviklingslaboratorier  med legen som inspiration

Et forskningsprojekt på CVL og KU undersøger nye muligheder for dialoger og forbindelser mellem pædagogisk praksis og forvaltning i et børne- og voksenperspektiv.  Men hvad ligger der i betegnelsen laboratorium og hvad kendetegner et laboratorier på det pædagogiske institutionsområdet?
Klaus Majgaard omtaler et laboratorium som et søgefællesskab, hvor ingen kender svarende på forhånd.

Laboratorium som arbejdsform handler om at skabe rum for det eksperimenterende, søgende og legende med stor plads til deltagernes fantasi og kreativitet. Denne indstilling gælder på alle niveauer fra institutionernes ledere, pædagoger og børn til kommunens konsulenter, chefer og politikere. Kendetegnende for projektet er at  det ikke på forhånd har fastlagt de konkrete mål, indhold og metoder.

Fantasilegen som forståelsesramme for udviklings- og styringslaboratorier

Model over legens forløb og struktur – Daniela Cecchin 2008 efter Ivy Schousboe: Den onde leg – Nordisk Psykologi, 2. 1993 og Eli Åm:  På jakt etter barneperspektivet. Oslo: Universitetsforlaget 1989

Legen er et søgefællesskab, hvor målet ligger i processen, i selve det at undersøge, finde på, koordinere og forme en autentisk, fælles betydningsfuld historie. Karakteristisk ved legen er netop det, at ingen kender  endemålet og resultatet på forhånd. Det er de legende, der i fællesskab konstruerer legens indhold ud fra forestillinger og ideer, som fungerer som tematiske holdepunkter og orienteringer i legeprocessen.

I følge Ivy Schousboe består fantasilegen af tre forbundne og indbyrdes afhængige sfærer. Fiktionssfæren er den mest dominerende og ”medrivende” sfære for de legende børn. Her ligger legens ideer og forestillinger  om et overordnet tema, såvel som for spontane indfald. Det er her, at forskellige, individuelle ideer bliver forbundne til en fælles, meningsfuld fortælling. Og hvor fantaserede ideer bliver til konkrete handlinger.

I regisfæren bliver legen organiseret igennem forhandlinger, justeringer, koordineringer, diskussioner  om legen som et fælles projekt. Det er også i denne sfære, at der bearbejdes uenigheder og konflikter. Realsfæren udgør legens fysiske omgivelser, rammer og konkrete muligheder, herunder legetøj og andre rekvisitter.

Fantasilegen er den form for leg i barndommen, som har et eksemplarisk karakter i forhold til at rumme det eksperimenterende, søgende og legende, når man arbejder med laboratorieprojekter.  Fantasilegen skabes af legedeltagernes fantasi og kreativitet i en åben proces, der bliver til en fortløbende fortælling, som alle bidrager til, ud fra egne interesser, kapaciteter og engagementer.

Med legen som inspiration kan projektets udviklings- og styringslaboratorier opfattes som pædagogiske udviklingsrum som er kendetegnet ved: rettethed og fleksibilitet, gensidighed og dialog, fortælling, kreativitet, engagement, koordination og samarbejde.

© Daniela Cecchin, november 2010

Læs om forskningsprojektet

En kommentar

  1. […] Læs mere om Daniela Cecchin her… […]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: