Udvikling og læring

Udvikling og læring er grundlæggende begreber, hvis opfattelse får direkte betydning for hvordan man tænker om- og handler med børn i pædagogiske institutioner.

Udvikling

Traditionel psykologi har anskuet barnets  udvikling i relation til gennemlevelsen af forskellige kognitive stadier (J. Piaget) eller følelsesmæssige faser (E. Erikson) og som en indre modningsproces. Nyere udviklingspsykologi, der bygger videre på Vygotskys virksomhedsteoretiske grundlag, ser menneskelig udvikling i et sociokulturelt, kontekstuelt  perspektiv med fokus på menneskelig intersubjektivitet og variabilitet (Jaan Valsiner).

Udvikling kan forstås som en social proces, der finder sted i interaktion med andre mennesker og i relation til konkrete omgivelser en given social kontekst. Mere specifikt kan udvikling opfattes som en proces orienteret hen i mod opnåelse af en stadig større grad af  selvbestemmelse. Selvbestemmelsen betyder ikke at bestemme det hele selv, men at indvirke subjetaktivt i bestemmelsen af egne og andres livsforhold.

Selvbestemmelse er af psykologen Ivy Schousboe blev defineret som individets evnen til at øve  indflydelse på egne livsomstændigheder ud fra en autentisk oplevelse af egne behov og de konkret foreliggende handlemuligheder. Samme forståelse ses i  Hanne Haavinds  udviklingsmodel, som alternativ til de traditionelle forståelser. Hanne Haavind beskriver udvikling som en bevægelse rettet mod en tiltagende og stadig mere omfattende selvbestemmelsesevne. Barnets udvikler sig i takt med at det opnår en relativ:

  • større gensidighed i forhold til andre
  • udvidet ansvar for konsekvenserne af egne handlinger
  • indgåelse i mere omfattende sociale sammenhænge, der åbner for
  • udvidet motivation, der fører til nye handlemuligheder

Læring

Læring kan defineres som en kognitiv-emotionel tilegnelsesproces,  der resulterer i kapaciteter, færdigheder og kompetencer til relevant aktiv deltagelse i social praksis. Set i et subjektsperspektiv er læringsprocessen og dens resultater indlejret i meningsfulde sociale kontekster og fællesskaber og forbundet til noget personligt betydningsfuld.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: